22.03.2018

AKADEMIA ROZWOJU

Dla jednego z naszych klientów – brokera ubezpieczeniowego, rozpoczęliśmy Akademię Rozwoju dla pracowników. Pierwszym jej elementem była analiza behawioralna Extended DISC – pakiet narzędzi pozwalających na diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów i predyspozycji pracowników. Drugi krok, to spotkania indywidulane z uczestnikami, które pozwalają zdobyć pełen obraz potrzeb i wyzwań szkoleniowych. Podczas spotkań nasi trenerzy określą oczekiwania oraz problemy, z jakimi boryka się Klient. Po zakończonym etapie diagnozy zostanie ustalony ostateczny zakres tematyczny warsztatów. Akademia potrwa do końca czerwca 2018.