16.04.2018

AKADEMIA XY

Różnice między pokoleniami były widoczne od zawsze i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Widać je bardzo wyraźnie na linii X-Y. Przedstawiciele obu pokoleń mają inną filozofię życia oraz podejście do pracy. Trudno im dojść do porozumienia i nawiązać efektywną współpracę. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Hays, do roku 2015 pokolenie Y będzie stanowić 75% ogółu pracowników na całym świecie. Specjalnie dla Organizacji, które borykają się z problemami multigeneracyjnego rynku pracy, stworzyliśmy autorski program  – Akademię XY.  Jest to unikatowy na rynku szkoleniowym projekt, ułatwiający zarządzanie organizacją wielopokoleniową oraz umożliwiający poznanie i zrozumienie siebie nawzajem przedstawicieli pokolenia X i Y.