14.05.2018

WARSZTATY KPI

Jeden z naszych Klientów – producent i dostawca wyrobów dla wojska, zlecił nam przeprowadzenie warsztatów z opracowania KPI. W intensywnym, dwudniowym warsztacie wzięło udział 37 uczestników. Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI), to jedne z najważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach. Pozwalają one na bieżącą ocenę i poprawę wyników działalności firmy.

Lista korzyści z wdrażania KPI w organizacji:

  1. Wzrost zarobków pracowników.
  2. Wpływ na wyniki firmy poprzez optymalizację i realizację zadań w sposób efektywny.
  3. Jednoznacznie określone cele wpływające na wzrost zaangażowania w pracę.
  4. Określone priorytety w zespole/ dla pracownika/ dla kluczowych inicjatyw.
  5. Wpływ na optymalizację procesów i relacji zawodowych (poprawa, ułatwienie, zrozumienie).
  6. Szybsza reakcja na problemy.
  7. Szybsza diagnoza.
  8. Wprowadzanie przejrzystości, ładu i harmonii w organizacji.
  9. Przepływ komunikacji (zespoły wiedzą więcej o sobie, ludzie komunikują się).
  10. Poprawa dyscypliny w organizacji.