20.01.2021

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii.

Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych, które są zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wysokość dofinansowania wynosi 80%.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach:

  • IT,
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
  • odzysku materiałowego surowców,
  • żywności wysokiej jakości,
  • komunikacji marketingowej,
  • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji ,
  • chemicznej ,
  • przemysłu lotniczo-kosmicznego,
  • handlu.

W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Firma Pegaz Group pomyślnie przeszła wersyfikację i takie usługi może świadczyć. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 marca 2021, a usługa powinna zostać zrealizowana do końca czerwca 2021. Jeśli byliby Państwo zainteresowani przeszkoleniem pracowników, to prosimy o kontakt. Podejmiemy wtedy kolejne kroki i rozpoczniemy działania.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid