Korzyści wynikające ze współpracy z nami:
 • Podniesienie efektywności i wyników sprzedaży.
 • Zmniejszenie strat w działach produkcyjnych/magazynowych/logistycznych.
 • Optymalizacja stanowisk pracy.
 • Podniesienie poziomu zadowolenia pracowników z wykonywanych zadań.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy.
Elementy każdego projektu:
 • Pierwsze badanie potrzeb klienta z naszym doradcą.
 • Spotkanie diagnostyczne z trenerem.
 • Opracowanie kompletnych materiałów szkoleniowych.
 • Przeprowadzenie szkoleń zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego.
 • Opieka koordynatora podczas prac nad procesem, w tym merytoryczne konsultacje.
 • Zaświadczenie ukończenia projektu szkoleniowego.
Przykładowe zagadnienia szkoleniowe:
 • Akademia Menadżera
 • Akademia Handlowca
 • Coaching menadżerski i zespołowy
 • Coaching on the job
 • Mentoring dla kadry zarządzającej
 • Lean Management TOC+ (Theory of Constraints)
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja
 • Oceny pracownicze oraz efektywności organizacji
 • Systemy motywacyjne: finansowe i niefinansowe
 • Zarządzanie marką/Employer Branding
 • Zarządzanie sytuacyjne (Hersey & Blanchard), czyli jak zarządzać pracownikiem w oparciu o przyrost kompetencji i motywację
 • Formułowanie celów w organizacji
 • Emocje w miejscu pracy: radzenie sobie ze stresem
 • Negocjacje
 • Budowanie odpowiedzialności pracowników w oparciu o założone cele

Wynajem sali szkoleniowej

Pegaz Group oferuje wynajem sali szkoleniowej zlokalizowanej w centrum Sopotu i dostępnej 7 dni w tygodniu. Profesjonalne wyposażenie multimedialne, kompetentna obsługa oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych dopasowanych do Państwa potrzeb.
Sprawdź na: http://salasopot.pl/

Pomagamy zdefiniować kluczowe obszary do rozwoju i wdrożyć je w dogodnym dla każdej organizacji tempie. Wszystkie działania doradcze projektowane są na podstawie wyników analiz przeprowadzonych w organizacji, w ścisłym porozumieniu z kadrą zarządzającą.

Warsztaty wspomagające HR Business Partner – indywidualnie dopasowany tok nauki z wybranych obszarów tematycznych:
 • Proces rekrutacji i selekcji
 • Proces adaptacji
 • Proces szkoleń i rozwoju
 • Proces oceny pracowniczej w oparciu o model kompetencji
 • Proces zarządzania talentami
 • Proces ścieżki kariery
 • Zarządzanie zmianą
 • Outplacement
Przykładowe narzędzia, służące do osiągnięcia założonego celu:
 • KOS w oparciu o kompetencje
 • Ankieta candidate experience
 • Ankieta deliver experience
 • Matryce szkoleń
 • Rola Coacha/Mentora
 • Założenia do opracowania talent management wraz z nowymi pomysłami na karierę w organizacji (proces, komunikacja, rola HR)

Wiedza oparta na analizie kilku tysięcy wniosków o dofinansowanie, pozwala na realne określenie możliwości aplikacyjnych dla danego przedsięwzięcia. Naszym celem jest odciążenie klientów w trakcie procedury ubiegania się o dotację oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Zespół współpracujących z nami ekspertów przyczynił się do pozyskania finansowania publicznego o łącznej wysokości ponad 1 miliarda złotych!

Staramy się, aby każde spotkanie, każdy wyjazd były dopasowane do potrzeb klientów, aby zaskakiwały i pozostawały na długo w pamięci uczestników.

Wieloletnie i bogate doświadczenie naszych pracowników sprawia, że na każdym etapie przygotowań maksymalnie odciążamy klientów i kompleksowo dbamy na najmniejsze szczegóły. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i nie boimy się żadnych wyzwań.